Voorwaarden deelname RIB-Adventures Dolphin Maritime Netherlands BV

GEZONDHEIDS- EN AANSPRAKELIJKHEIDS VERKLARING

Iedere deelnemer dient voor aanvang van de RIB-Adventures van Dolphin Maritime Netherlands BV kennis te hebben genomen van deze voorwaarden/Gezondheids en aansprakelijkheidsverklaring  en het fysieke formulier getekend te hebben welke de schipper aan de deelnemrs aanbied voor aanvang van de RIB-Adventure. Gaat u niet akkoord of voldoet u niet aan de (fysieke)-eisen welke gesteld worden, alsmede  het verzwijgen van fysieke problemen, kan dit reden zijn u als deelnemer te weigeren. Door ondertekening  gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en in het bijzonder met artikel 12 van die voorwaarden en extra bepalingen die hieronder genoemd worden.

Iedereen die de RIB-boot betreed/gebruikt, verklaart:

 • volledig gezond te zijn. Geen last te hebben van gewrichtenen/of spierweefsel noch van knie- en/of rugproblemen, hoge bloeddruk en of hartklachten. Zwangere vrouwen worden met nadruk geadviseerd niet aan een RIB-Adventure deel te nemen.
 • deze verklaring te tekenen, waarbij is aangegeven dat er risico’s verbonden zijn aan het varen op een RIB voor de
  gezondheid van de passagier/gebruiker;
 • geen medicijnen te gebruiken, die de reactiesnelheid kunnen beperken;
 • niet onder invloed van alcohol te zijn.
 • Tijdens de RIB-Adventure wordt u geadviseerd geen mobiele telefoons, (video)-camera’s, of andere waardevolle zaken (dure brillen, horloges en sieraden bijvoorbeeld..) in uw kleding te houden, of te dragen. U kunt desgewenst deze zaken voor de vaart aan de schipper afgeven die het in de stuurconsole zal opbergen! Voor verlies, waterschade of beschadiging van deze voorgenoemde zaken aanvaardt Dolphin Maritime Netherlands B.V. (D.M) geen aansprakelijkheid
 • U wordt geadviseerd zich tijdens de RIB-Adventure goed vast te houden, indien u wilt stoppen steek tu uw arm op met een vuist wanneer u voor de schipper zit of met een luide stem ‘STOP’ te roepen wanneer u achter de schipper zit.
 • De aanwijzingen van de Dolphin-Schipper & Crew dienen stipt te worden opgevolgd, het niet opvolgen van aanwijzingen kan reden zijn voor uitsluiting aan de activiteiten
 • Personen onder de16 jaar dienen gedurende de RIB-Adventure begeleid te worden door minstens 1 van de ouders, of andere volwassen en bekende begeleider.
 • De deelnemer verklaart met zijn/haar ondertekening de gezondheids - en aansprakelijkheidsverklaring gelezen en begrepen te hebben en ermee akkoord te gaan.


 • Artikel12AlgemeneVoorwaarden:

12.1 Dolphin Maritime Netherlands B.V. (D.M.) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolgde van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake  is van opzet en/of grove schuld van (medewerkers van ) D.M.
12.2 De klant is gehouden de Boten, zeilpakken en verdere uitrusting te behandelen zoals een goed huisvader betaamt. Dit betekent dat indien er na afloop van een activiteit schade is opgetreden aan zeilpakken, uitrusting e.d. dit onder de aansprakelijkheid van de klant valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

12.3 D.M. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven. Overige Algemene Voorwaarden op onze website of wordt u op verzoek toegezonden